21/01/2021

תגיות:
,,

עוד פרק במאבק שלנו נגד כלביות הרשות הפרטיות:

אתמול היינו בדיון בבג"ץ בעתירה שלנו לסגירת כלביות הרשות הפרטיות. אחרי שהצבענו על הבעיות החמורות בהפעלה של הכלביות הפרטיות, ועל המתות שנעשות ללא הבחנה ומבלי שהווטרינרים הרשותיים רואים את הכלבים שעל המתתם הם מחליטים, בהתבסס על חוות הדעת של העסקים הפרטיים שמפעילים את הכלביות. בית המשפט הוציא צו על תנאי ודרש ממשרד החקלאות להסביר מדוע המצב נמשך, למרות ההתחייבויות שלו בעבר לסגור את הכלביות הפרטיות.

בדיון משרד החקלאות התקשה להסביר איך יכול להיות שמשרד החקלאות מאפשר את פעולת הכלביות הפרטיות, ללא הקפדה על נוהל הפעלת הכלביות של המשרד עצמו. נציגת המדינה סירבה לקבל גם את דברינו ביחס למצב החמור בשטח – למרות שהמצב מבוסס על מידע שקיבלנו מהרשויות עצמן. השופטים הבהירו שלא יאפשרו את המשך קיומו של מצב כזה, ודרשו ממשרד החקלאות להסביר כיצד הוא מתכוון להתמודד עם הבעיה בשטח ועם אי-קיום הנוהל המחייב.

בעוד משרד החקלאות ניסה לטעון שהכלביות הפרטיות פועלות בפיקוח ומעקב צמוד של הרשויות המקומיות, דווקא נציג מרכז השלטון המקומי הבהיר שלשיטתם, לאחר עשרה ימים בהסגר, הכלבים עוברים לבעלות העסק הפרטי, והרשות המקומית אינה אחראית עליהם יותר – העסק הפרטי יכול לקבל גם החלטה עצמאית להרוג כל כלב כזה.

אנחנו עוד ממתינים להחלטה של בית המשפט, אבל כבר אפשר לומר שגם לשופטים ברור: המצב הזה לא יכול להימשך!

בעתירה מייצג אותנו משרד עורכי דין הר-זהב, ברמן, אדלשטיין