06/10/2019

תגיות:
,,

די להפקרות – מחזירים את האחריות על כלביות לרשויות!

עתרנו לבג"ץ כדי שיורה למשרד החקלאות לשים סוף לשוק הכלביות הפרטיות שמשמשות ככלביות של רשויות מקומיות, בתת-תנאים ובניגוד לחוק.

עוד בשנת 2016 התחייב משרד החקלאות שעד סוף שנת 2019 יפסיקו לשמש כלביות פרטיות ככלביות רשותיות. הבעייתיות שבפעולתן ברורה לכולם: האינטרס של כלביות פרטיות הוא כלכלי. התנאים בכלביות קשים, ואחרי שכלביות מפסיקות לקבל תשלום מהרשויות המקומיות על החזקת הכלבים אחרי עשרה ימים, ברוב המקרים הכלבים מומתים, על מנת לפנות מקום לכלבים הבאים בתור.

בעתירה אנחנו מבקשים מבית המשפט שיורה למשרד החקלאות להחזיר את האחריות על הפעלת הכלביות הרשותיות לידי הרשויות המקומיות. אנחנו מבהירים שהסמכויות שניתנות כיום לכלביות הפרטיות הן סמכויות שהרשויות לא רשאיות להעביר לידי גורמים פרטיים. כיום, לרשויות רבות המתקשרות עם כלביות פרטיות אין כל מידע בנוגע למצבם של הכלבים בכלביות, בנוגע לחיסונים ועיקורים, ובנוגע להמתות של כלבים בהן, בניגוד מוחלט לתקנות צער בעלי חיים ולנוהל הפעלת הכלביות.

עוד אנחנו מציינים בעתירה שהתחייבות משרד החקלאות משנת 2016 – לסגור את הכלביות הפרטיות המשמשות ככלביות רשותיות – היא הבטחה שלטונית המחייבת אותו מבחינה חוקית.

התנאים הקשים וההמתות הרבות של הכלבים בכלביות הפרטיות, וכן הוראות החוק, מובילים כולם לאותה מסקנה – אין כל הצדקה להמשך המצב הקיים, בו רשויות מקומיות מתנערות מהאחריות שניתנה להן בחוק לדאוג ולפקח על הכלביות שלהן.

העתירה הוגשה באמצעות משרד עורכי דין הר-זהב, אדלשטיין, ברמן.