למשלוח סרטונים/תמונות כבדות ניתן לפנות למייל:  [email protected]

 

  • סוג חיה
  • נושא התלונה
  • תאור התלונה
  • מיקום (חשיבות רבה במתן מיקום מדוייק ככל שניתן)
  • העלה קובץ תעוד הפגיעה בחיה
  • שם המתעלל או המזניח
  • פרטי מגיש התלונה
  • קבצים נוספים

   ניתן להעלות קבצי וורד, PDF, JPG