06/05/2013

תגיות:
,,,,

באחד הביקורים של המנכ"לית שלנו ברפת של תעשיית החלב היא הבחינה בהתקן פלסטיק מוזר באף של חלק מהפרות. פנינו לשירותים הווטרינרים להבין במה מדובר – וגם נענינו במהירה, בצירוף צילום שהם עשו (זו התמונה שאתם רואים).

לפי התשובה המדובר ב"נזם גמילה". ונביא מתוך ההסבר כלשונו: "הרכבת נזם גמילה בנחיריהן של פרות מוצצות הינה פרקטיקה ידועה ומקובלת ברפת החלב במדינות שונות כולל מדינות מפותחות. מציצה (כחיקוי ליניקה) היא תופעה מוכרת הנצפית בעגלות ועגלים הגדלים בקבוצות עוד בינקותם, או בעגלות הגדלות יחידנית כאשר הן מועברות לגידול בתאים משותפים בעת הגמילה מחלב. נזם הגמילה מיועד למנוע מציצה (הפועל כך שכאשר עגלה תנסה למצוץ עטין של עגלה אחרת, השנייה תידקר תדחה אותה ולא תאפשר לה לעשות כן). מוכר גם מצב של מציצה עצמית; עגלה / פרה שתוך שכיבה מוצצות את פטמותיהן עצמן. מציצת פטמות חריגה יכולה לגרום לדלקת עטין ולפציעות פטמה שיגרמו לחולי וסבל." עד כאן מתוך תשובת השירותים הווטרינרים.

הבנתם את זה?

תחילה מפרידים את העגלה מאמא שלה מיד לאחר הלידה, ולא מאפשרים לה לינוק.

יצר היניקה נשאר, והפרה מנסה לינוק מעטיניהן של חברותיה או מעטיניה היא.

אבל הרפת כל-כך מזוהמת, שהיניקה הזו, שפותחת את תעלת העטין, עשויה לגרום לזיהומים בעטין.

אז מה נעשה? ניתן לעגלה לינוק מאמא שלה עד גיל גמילה? נחזיק את הפרות בשטח נרחב ונקי? לא, זה עלול להעלות את מחירי הקוטג'!

"נזם הגמילה" הוא הפתרון של התעשייה.

ומה הפתרון שלנו? להפוך את שבועות חזרה לחג הביכורים ולשכוח מ"חג" החלב