23/05/2016

תגיות:
,

עבירות נוספות בתחום צער בעלי-חיים לעבירות מנהליות

אנחנו שמחים לבשר לכם, כי אתמול, אישרה ועדת "חוקה, חוק ומשפט" של הכנסת, להפוך עבירות נוספות בתחום צער בעלי-חיים לעבירות מנהליות!

מה המשמעות של הגדרת עבירה כעבירה מנהלית?

משמוכרזת עבירה כעבירה מנהלית – ניתן לתת בגינה קנס (בדומה לקנס חניה), ולא לקיים הליך פלילי מלא. כמובן שלמי שמקבל קנס שמורה הזכות לבקש להישפט. היתרון הוא שפקחים שהוסמכו לפי חוק צער בעלי-חיים, יוכלו להסתובב בשטח ולחלק קנסות למבצעי עבירות צער בעלי-חיים!
העבירות החדשות שנכנסו הן מתחום הצגת בעל-חיים שבוצע בו קעקוע או השחתת גוף למטרות נוי, וכן הובלת עופות.
העבירות החדשות שהוגדרו כעבירות מנהליות מצטרפות לעבירות מנהליות שכבר קיימות בגין:
קעקוע או השחתת גוף למטרות נוי; קיום מופעי בעלי-חיים ללא היתר; וכן חריגה מהקבוע בתקנות: החזקת עגלי חלב, הובלת בהמות והחזקה שלא לצרכים חקלאיים.

ברצוננו להודות לחה"כ דב חנין Dov Khenin על התמיכה בוועדה.

כאמור, אנחנו מברכים על אישור התקנות בוועדה –
המלחמה הבאה: א כ י פ ה !