07/12/2022

תגיות:
,,

מי מפקח על עבודת הווטרינרים?

בין יתר המקרים שמגיעים אלינו, אנחנו מטפלים גם במקרים על התנהלות רשלנית, מסוכנת או מתעללת של וטרינרים. בהתאם לנוהל משרד החקלאות, אנחנו פונים למנהל השירותים הווטרינריים בבקשות להגשת קובלנות משמעתיות נגד וטרינרים כאלו.

הבעיה היא שכמו בהרבה תחומים אחרים, משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים שלו לוקחים את הזמן – חודשים ואף שנים – בבירור התלונות שלנו ובטיפול בהן. וכל זה רק כדי להגיש קובלנה לשר החקלאות, שרק אחרי המלצת הוועדה המיוחדת לנושא יחליט על סנקציה, שיכולה להיות השעיה, אבל גם נזיפה או עונש על תנאי.

כן, מקרים של ניתוחים בתנאים לא סטריליים, של ניגוד עניינים ושל רשלנות מקצועית פשוטה יושבים ומחכים שנים על שולחנו משרד החקלאות. והווטרינר החשוד יכול להמשיך בינתיים לעבוד באין מפריע.

במקרה אחד, של וטרינר עירוני שהגשנו ביחס אליו שתי תלונות – אחת על ניתוח של כלב מחוץ לחדר ניתוח ואחת על הפעלת קליניקה פרטית בתחומי הרשות שעליה הוא אחראית – החלטנו בשבוע שעבר שאנחנו מפסיקים לחכות, ועתרנו לבית המשפט המחוזי, על מנת שיורה למנהל השירותים הווטרינריים לסיים את הטיפול בתלונה, ורק להחליט האם הוא מגיש קובלנה או לא.

צריך להבין – ההמתנה לא רק מתסכלת וחובבנית, היא גם מאפשרת לווטרינרים לא כשירים להמשיך ולעבוד שנים אחרי שהתגלתה התנהלותם הבעייתית, ובעצם משדרת שאין דין ואין דיין – שהווטרינרים יכולים לעשות ככל העולה על רוחם, ואולי לקבל עונש קל כמה שנים לאחר מכן. וטרינרים, כמו רופאים אחרים, אחראיים על חיים של מיליונים. לא יכול להיות שאנשים שלא עומדים במינימום המקצועי ימשיכו בעבודה רשלנית בלי שום השלכות!