21/09/2023

תגיות:
,,

מי שאמורים לאכוף את הנוהל הם משרד החקלאות (במוקד 6016*) והווטרינר הרשותי (בחלק מהרשויות הווטרינר הרשותי משתמש בסמכותו וכלל לא מאשר את המנהג בתחומי הרשות).

לכן ברגע שמזהים עבירה או חשד לעבירה, יש לפנות אליהם באופן מיידי.

 

למרבה הצער, מנהג ה"כפרות" עם תרנגולים, שאין לו שום קשר לסליחה, מוסר או חמלה.
למרבה הצער, משרד החקלאות עדיין מתיר את המנהג הזה, "מתוך רגישות לצרכי קהילות מסוימות".
אבל זה לא אומר שאי-אפשר לעשות שום דבר ביחס למנהג – נוהל משרד החקלאות קובע הוראות מחייבות ביחס לקיום המנהג, וזיהוי של הפרות של הנוהל יכולות להציל את התרנגולות והתרנגולים שיועדו למנהג.
ומה הן העבירות? קודם כל, דברים שנראים כמו התעללות לא-חוקית הם ככל הנראה התעללות לא חוקית. מעבר לזה, הכנו לנוחיותכם רשימה לא-ממצה שתוכל לסייע לכם אולי להציל חיים לכבוד יום כיפור, כולל הפניה לסעיף הרלוונטי בנוהל, שעשויה לשכנע את גורמי האכיפה לפעול:
-המנהג מותר על תרנגולי "פטם" (מתעשיית הבשר) בלבד. אסור השימוש בתרנגולות מתעשיית הביצים או בתרנגולי הודו. (סעיף 9.3)
-מרחק מגורמי רעש חזקים (סעיף 9.6)
-שהיית העופות בצל (סעיף 9.6)
-אוורור לעופות (סעיף 9.6)
-היעדר מגע עם קהל או בעלי חיים אחרים (כמו כלבים או חתולים) (סעיף 9.6)
-תאורה לא מסנוורת ושלא פולטת חום (סעיף 9.6)
-היעדר צפיפות (סעיף 9.7.2.ב)
-תפיסת העופות – לא מאיבר אחד בלבד, עם עדיפות לאחיזה מהבטן והגב, כשהראש פונה כלפי מעלה. לא לפרק זמן ארוך הנדרש (סעיף 9.7.1).
-הנחת העופות מגובה שלא עולה על 30 ס"מ (סעיף 9.7.1)
-איסור על שימוש באותו עוף פעמיים (חובה להעביר עופות שכבר "השתמשו" בהם לכלובים אחרים כדי למנוע בלבול) (סעיף 9.7.1)
-משך הזמן הכולל של הובלת העופות, מהמשק ממנו הגיעו ועד לשחיטה (במקום או במשחטה), לא יעלה על 4 שעות (סעיף 9.7.5 ותקנה 7(ב) לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות)).
-איסור על השלכת עופות חיים למכולת הגופות (סעיף 9.7.6)
-מספר האחראיים על האתר צריך להספיק כדי לפקח על כל הפעילות באתר בכל זמן (סעיף 9.11. האחראי חייב להיות נוכח באתר בכל זמן קיום המנהג.
-מפעיל האתר חייב לוודא שכל הנוכחים מקיימים את הוראות האחראי, ולמנוע נוכחות של אלו שמפרים אותן.
בנוסף:
-מנהג הכפרות חייב באישור של ראש הרשות המקומית ובהמלצת הווטרינר הרשותי (סעיף 10 לנוהל). בהיעדר אישור – אסור לקיים את המנהג.

הנחיות אחרות נוגעות ל"קנקני דימום", לאופן ניקוי הגופות ושטיפת הדם באתר וכן הלאה. גם כאן הכלל הוא שאם זה נראה כמו עבירה – זאת כנראה עבירה.