02/01/2015

תגיות:
,,,,,,

המדינה הודיעה לבג"צ שהיא סבורה שהסדר הטיעון בלתי ראוי, מקל יתר על המידה ואינו משרת את האינטרס הציבורי. אבל למרות זאת, המדינה סבורה שעל בג"צ להמנע מלהתערב בהסדר הטיעון, רק מכיוון שהוא כבר נחתם בין משרד החקלאות לבין המדגרה. אנחנו כמובן נמשיך להתעקש ולטעון בבג"צ, במיוחד על רקע עמדת היועץ המשפטי לממשלה, שמדובר בהסדר טיעון פסול שחייבים לבטל. נקודה חשובה נוספת היא שהמדינה גם הודיעה כי הנחתה את כלל גורמי התביעה שמעתה ואילך ינהגו בשקיפות ויעבירו לארגונים למען בעלי חיים שמבקשים זאת מידע על הסדרי טיעון שמתגבשים בתיקי התעללות בבעלי חיים. מדובר בהנחיה חשובה שיישומה יתרום להגברת ההגנה על בעלי החיים בישראל, ולמניעת מקרים נוספים של הסדרי טיעון מקלים שנחתמים בחדרי חדרים ללא ביקורת ציבורית ראויה.

קישור לעתירה שהגשנו