16/05/2013

תגיות:
,,,,,

 שנה לאחר שיצאה הוראה ממשרד הבריאות לחברות קוסמטיקה שלא להשתמש בתווית הארנב, הודיע היום המשרד לבית-המשפט העליון שלא ימנע שימוש בתווית. משרד הבריאות הוסיף והודיע, כי לעניין הקריטריונים לשימוש בתווית על החברות לפנות לארגונים להגנת בעלי-חיים. תווית הארנב היא סמל בינלאומי המאפשר לצרכנים מצפוניים לאתר מוצרים של חברות קוסמטיקה שאינן מעורבות בניסויים בבעלי-חיים.

באגודה נגד ניסויים בבעלי-חיים ובתנו-לחיות-לחיות בירכו על ההודעה: "ניסויים בבעלי-חיים לפיתוח תמרוקים חדשים הם סמל לאטימות מוסרית. הודעת משרד הבריאות היא צעד חשוב לשימור כוחו של הצרכן להשפיע על הפסקת הניסויים האלו".
הודעת משרד הבריאות באה במסגרת עתירה לבג"ץ שהגישו עמותת תנו לחיות לחיות והאגודה הישראלית נגד ניסויים בבעלי-חיים לפני חמישה חודשים (ב-6.12.2012). העתירה הוגשה בעקבות מידע מחברות קוסמטיקה, לפיו הורה המשרד על איסור להשתמש בתווית. מהמשרד נמסר כעת שהוא אינו מונע שימוש בתווית. לפי הודעת המשרד, כל נושא הסימון של מוצרי קוסמטיקה נבחן במסגרת הכנת תקנות שיסדירו את הנושא. השימוש בתווית הארנב הוא אחד הנושאים שנבחנים, ולא תתקבל החלטה בנוגע להסדרת הנושא אלא לאחר קבלת עמדותיהם של כל הגורמים הנוגעים לעניין, לרבות הארגונים להגנת בעלי-חיים. משרד הבריאות הדגיש כי הקריטריונים לשימוש בתווית הארנב והפיקוח על השימוש בה אינם בידי משרד הבריאות.
ניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה אסורים בישראל על פי חוק, אולם חברות העורכות ניסויים כאלו בחו"ל משווקות את מוצריהן בארץ. החוק בישראל יאסור בעתיד (ככלל) שיווק של מוצרים שנוסו בבעלי-חיים לאחר מועד כניסתו לתוקף. עם זאת, חברות הממשיכות לערוך ניסויים בבעלי-חיים יוכלו להמשיך לשווק את מוצריהן בארץ (אם לא נוסו בבעלי-חיים לאחר אותו תאריך). צרכן שירכוש מוצרים אלו ימשיך לממן את יחידות המחקר והפיתוח של אותן חברות – דהיינו ימשיך לממן ניסויים אכזריים בבעלי-חיים. לכן, ההבדל בין חברה העורכת ניסויים בבעלי-חיים לבין חברה שאינה עושה זאת הוא בעל חשיבות קריטית. תווית הארנב, המבחינה בין חברות העורכות ניסויים בבעלי-חיים לחברות שאינן עושות כן, תמשיך להיות רלוונטית גם בעתיד עבור הצרכן המצפוני שלא מעוניין שכספו ישמש להתעללות בחיות.
עדי וינטר, מהאגודה נגד ניסויים בבעלי-חיים: "ניסויים בבעלי חיים הינם אכזריים וארכאיים ובטח שלא ניתן להצדיקם עבור יצור של שמפו חדש. זכותו של ציבור הצרכנים לדעת לאן הולך כספו ולהחליט שלא לשלם לחברות החותכות בבשרם החי של בעלי חיים עבור בצע כסף. אנו חיים בעידן בו קיים מגוון רחב של אפשרויות לנהל אורך חיים מוסרי יותר המתחשב בסביבה ובבעלי החיים – הבחירה במוצרים של חברות בעלות תווית הארנב היא אחת מהן. אני שמחה על החלטת משרד הבריאות, ומשוכנעת שניתן יהיה להמשיך ולעסוק בנושא על-בסיס הידברות ושיתוף פעולה".
אתי אלטמן, דוברת "תנו לחיות לחיות": "אנחנו רואים את תווית הארנב בכל מקום – במכולת, בפינת האיפור, אפילו כשקמים בבוקר ונכנסים למקלחת. כשאני רואה אותו אני מתמלאת בשמחה. זו עדות חשובה לאכפתיות של אנשים כלפי בעלי-חיים ולאפשרות של עולם שיתבסס על צדק ועל חמלה. ישנם עוד צעדים רבים שנחוצים כדי להגביר את השקיפות של ניסויים בבעלי-חיים ולצמצם את היקפיהם ואת הסבל שהם גורמים. אני מקווה שהשרה גרמן תביא עמה בשורות גם בתחום זה, ומייחלת לשיתוף פעולה בין המשרד לבין הארגונים."
רקע
ניסויים בבעלי-חיים, שכל מטרתם להכניס לשוק מוצר חדש שתכליתו היא התייפות וראווה, הם מתמציות האכזריות: ארנבונים הנתונים בסד בעוד עובדי מעבדה מזליפים לעיניהם חומרים מגרים ומתעדים את ההרס הנגרם לעין; עכברים שעובדי מעבדה מפטמים אותם בכוח בכימיקלים משונים ומתעדים את המינון בו מתו בייסורים – ניסויים כאלו מזעזעים את המצפון, ודאי כאשר כל התכלית היא להעלות על מדפי חנויות התמרוקים, העמוסים ממילא, שפתון חדש או שמפו.
הזעם הציבורי נגד הניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסמטיקה הביא חברות תמרוקים רבות להפסיק לערוך ניסויים במוצרים שלהן, ולהפסיק את השימוש בחומרי גלם חדשים המנוסים בבעלי-חיים. תווית הארנב, המצהירה שהחברה אינה עושה שימוש בניסויים בבעלי-חיים, הפכה להיות אחת הדוגמאות המובהקות לכוחה של צרכנות מצפונית.
הישגי התנועה להגנת בעלי-חיים במישור הצרכני תורגמו עם הזמן גם למישור החקיקתי. חוקים המגבילים את הניסויים בבעלי-חיים בתחום הקוסטמטיקה ואת השיווק של תמרוקים שנוסו בבעלי-חיים נחקקו גם בישראל. עם זאת, חוקים אלו אינם מונעים מחברות העורכות ניסויים להמשיך ולשווק את מוצריהן בישראל. תווית הארנב נשארה רלוונטית כשהיתה.

לרשימת המוצרים: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425773897481916&set=a.142905879102054.26889.142770572448918&type=1&relevant_count=1r