12/12/2012

תגיות:
,,,,,,,,,

עמותות ‘אנונימוס’ לזכויות בעלי חיים ו’תנו לחיות לחיות’ עתרו הבוקר לבג"ץ בבקשה לצו על תנאי שיורה לסגור לאלתר את בית המטבחיים של תנובה, עקב עבירות חמורות על חוק צער בעלי-חיים, על תקנות השחיטה ועל התקן הבינלאומי לבתי מטבחיים, אשר נחשפו בתחקיר כלבוטק. העותרות, באמצעות עו"ד יוסי וולפסון ועו"ד גיא נוסן, טוענות כי לא ייתכן שהמשיבות, תנובה והשירותים הווטרינריים, יאפשרו את המשך פעילות המשחטה כל עוד לא הסתיימה החקירה הפלילית של המקרה, לא הופקו לקחים באשר לנוהלי הכשרת העובדים, ולא תוקנו מחדלי הפיקוח והליקויים המבניים במשחטה.

העתירה נסמכת על עדותו של רונן בר, תחקירן כלבוטק ופעיל ‘אנונימוס’ שעבד במשחטה ותיעד את המתרחש בה במצלמה נסתרת, וכן על חוות דעת מדעית שכתבה ד"ר בידה ג’ונס מארגון בעלי החיים האוסטרלי RSPCA. "התיעוד ממצלמתו של רונן בר מלמד שהובלת בקר ב’בקר תנובה’ נעשתה כשהאמצעים העיקריים הם מכות מקל וצינור ומכות חשמל. השימוש במכות חשמל אינו חריג, אלא הוא שיטתי, שגרתי ומתמיד", נכתב בעתירה. "בעלי-החיים סופגים את מכות החשמל בכל אבריהם, לרבות הראש, הפנים והאשכים. גם כשמדובר בעגלים שאינם מסוגלים להיעמד על רגליהם, הפועלים תוקפים אותם במכות חשמל שוב ושוב בכל חלקי גופם."

לעתירה צורף גם מכתב מאת ד"ר חגי אלמגור, לשעבר הממונה על חוק צער בעלי-חיים במשרד החקלאות. ד"ר אלמגור כתב לעותרות כי פנה למנהל השירותים הווטרינריים, ד"ר נדב גלאון: "לו אני היום בתפקיד הממונה לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), הייתי פועל לסגירתו לאלתר של בית המטבחיים של תנובה בבית שאן, עד שייבדקו כל הנהלים והפעולות שבו ביסודיות המתבקשת על ידיי גורמי האכיפה והגורמים הממונים, יערך שידוד מערכות כנדרש, ויובטח שפעילותו של בית המטבחיים תהיה על פי החוק!".

העותרות טוענות שאין די בפיטורי העובדים במשחטה, שכן ההתעללות בבעלי החיים היא בבחינת נוהל העבודה במקום: "ומה לגבי אותו עובד שתועד כשהוא נעמד על גבם של כבשים המובלים לשחיטה ולאחר מכן נשכב עליהם כסוג של הלצה; שתקע מקל בפי הטבעת של עגל; שהכה עגל באגרופים כמו היה שק אגרוף? מה לגבי כיבוי סיגריה על גופו של עגל ולגבי ריסונו של עגל בעמדת השחיטה המאולתרת באמצעות החדרת האצבע לארובת העין שלו – שני דברים שרונן בר היה עד להם? האם את מעשי האכזריות האלו ניתן לפטור כפרי הבאושים של עשב שוטה? הלואי. אולם מדובר במעשים שנעשו בגלוי, לעיני כול, ושאינם אלא עוד ביטוי לתרבות האכזריות שהמשיבה 2 [תנובה] יצרה במקום".

בהעדר נוהלי עבודה אלטרנטיביים ותכנית הכשרה מתאימה לעובדים החדשים, טוענות העותרות כי העובדים יוחלפו וההתעללות תישאר בעינה: "גם איתור של עובדים בעלי מיומנות וניסיון מתאימים, מיונם, קליטתם והכשרתם אינם תהליכים שקורים בין לילה. והדברים אמורים לא רק בתפקידים שמילאו עובדי הקבלן אלא בכל שרשרת הניהול והפיקוח. כמו כן מצביעות העותרות על ליקויים מבניים ותשתיתיים הנוגדים את התקן הבינלאומי לבתי מטבחיים: "הפגמים המבניים במקום מחייבים בדיקה בידי מומחים ושינויים מבניים של ממש. אלו ודאי שטרם נעשו". התקן הבינלאומי לבתי מטבחיים נקבע ע"י ה-OIE, ארגון בריאות בעלי החיים הבינלאומי, שישראל חברה בו ווטרינר ישראלי, ד"ר ארנון שמשוני, סייע בניסוחו.

 תחקיר כלבוטק מעורר סערה ציבורית גם באוסטרליהתכנית החדשות "7:30" של רשת הטלוויזיה האוסטרלית ABC שידרה את הצילומים מבית המטבחיים וראיינה מומחים המצביעים על הפרות חוזרות ונשנות של תקנים אוסטרליים ובינלאומיים.  פיליפ גלייד, סגן שר החקלאות האוסטרלי, הורה לפתוח בחקירת המקרה. בעיתונות הארצית באוסטרליה דווח כי הסנטור לי ריינון וחבר הפרלמנט אנדרו ווילקי קראו להשעיית ייצוא בעלי החיים לישראל. בעבר הושעה הייצוא מאוסטרליה, כאשר תכנית התחקירים "4 Corners" שידרה צילומי התעללות בבעלי-חיים שיוצאו מאוסטרליה לאינדונזיה.