06/06/2012

תגיות:
,,,,,

דבר ראשון – לא הייתה שום פשרה. תנו לחיות לחיות לא הסכימה לשום פשרה, ולא תסכים לשום פשרה בעניין סחר בקופים על ידי חוות מזור. בכל הנוגע להיתרים לייצא קופים מחוות מזור (שנולדו בשבי), ההכרעה בעניין נמצאת על שולחן השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן והיועץ המשפטי לממשלה.

השר הודיע כי בכוונתו למנוע כליל ייצוא של קופים שנולדו בשבי – בחוות מזור, והיועץ המשפטי לממשלה בוחן אם ההחלטה הזו של השר – חוקית.

תנו לחיות לחיות, יחד עם כל העמותות והגורמים המשתפים פעולה –אוספת חומרים משפטיים ולא משפטיים לחיזוק עמדת השר ארדן, על מנת לקבל את הגיבוי גם מהיועץ המשפטי לממשלה.

כלומר – הטיפול בנושא חוות מזור מפוצל: בכל הנוגע לייצוא קופות מן הטבע – אנו מנהלים מאבק משפטי בבג"צ במטרה שהוא ימנע לעולם ייצוא כזה. חוות מזור חייבת לטפל יפה בקופים האלה, לאורך כל חייהם ולספק את צרכיהם.

בכל הנוגע לייצוא של קופות שנולדו בשבי – הנושא אינו בסמכות בג"צ (למעט מקרים מיוחדים), אלא בסמכות השר גלעד ארדן, שכבר החליט למנוע כל סחר – ומחכה להכרעת היועץ המשפטי לממשלה.

הבג"צ – קופות מן הטבע

תנו לחיות לחיות גילתה שחוות מזור ניסתה לעשות "תרגיל" "עוקף בג"צ", ואפילו הצליחה! היא פנתה ממש בסתר, לבית המשפט המחוזי בתביעה לאפשר לה "לייצא" את הקופות שנולדו בטבע ויובאו ארצה ממאוריציוס – לארה"ב, לצרכי ניסויים.

רשות הטבע והגנים אישרה לחוות מזור לייצא קופים מן הטבע ואפילו הודיע כך לבית המשפט המחוזי!

יותר מזה: התביעה הוסתרה מתנו לחיות לחיות, וחוות מזור אפילו ביקשה מבית המשפט המחוזי – לא לגלות לנו את דבר קיומה של התביעה ותוכנה. רשות הטבע והגנים שיתפה עם זה פעולה – ולא גילתה לנו שום מידע על התביעה, למרות בקשותינו.

במאמצים רבים של המחלקה המשפטית שלנו (עו"ד אמיר רוזנברג, עו"ד יונתן שפיגל, עו"ד יוסי וולפסון ועו"ד גיא נוסן), הצלחנו לעלות על התביעה ואפילו ביקשנו להצטרף כצד לה. בקשתנו להצטרף – לא התקבלה!

להיפך. בית המשפט המחוזי, קיבל את התביעה של חוות מזור, וביום 19.3.2012 נתן פסק דין סופי – המורה על הוצאת הקופות מן הטבע מיידית לניסויים בארה"ב.

כידוע – חוות מזור כבר הזמינה ושריינה טיסות.

בהליך נדיר, שמאז קום המדינה התקיימו מעט כמוהו (אם בכלל), פנינו לבג"צ נגד בית המשפט המחוזי. בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין של העמותה, יחד עם עו"ד אמיר רוזנברג, התבקש בגצ לבטל את פסק הדין של בית המשפט המחוזי ולקבוע כי אסור לחוות מזור לייצא את המשלוח הזה של הקופים שנצודו בטבע, וגם ביקשנו כי בג"צ יקבע קביעה עקרונית, שגם בעתיד אסור יהיה לייצא קופות מן הטבע.

בג"צ הוציא צו זמני שאסר על ייצוא המשלוח לארה"ב.

במקביל המשכנו לפעול מול השר, בניסיון למנוע ייצוא הקופים שנולדו בשבי.

לא ידוע בעולם המשפטי, באץ ובחו"ל, על צווים שיפוטיים שקבעו כי אין לייצא קופים שנצודו בטבע, ועל חיוב חוות רביה לטפל ולהזין את הקופים כל ימי חייהם.

באופן תקדימי ואפשר לומר היסטורי, בג"צ הבהיר לחוות מזור שהוא מתכוון לקבל את העתירה שלנו – ולאסור לצמיתות ייצוא קופים שנצודו בטבע, כלומר לקבוע שחוות מזור לא תוכל לייצא לא רק את המשלוח הספציפי הזה – אלא גם לא תוכל לעולם לבקש לייצא קופים שנצודו בטבע.

בג"צ הציע לחוות מזור להסכים לפסק סופי דין כזה – כבר בשלב מוקדם זה של הבג"צ. לגבי הקופים שאינם מן הטבע, בג"צ הבהיר שהצו הזמני  שנתן מתייחס לקופים מן הטבע, וככל שחוות מזור עומדת בדרישות החוק לייצוא קופים, וכל עוד היועץ המשפטי לממשלה לא נתן את החלטתו ומדיניות השר ארדן לא נכנסה לתוקף – החווה תוכל לייצא את הקופים כפי שעשתה בעבר (כפוף לחוק – בכל מקרה).

חוות מזור ביקשה כמה ימים "לחשוב" על זה והיא צריכה להודיע לבית המשפט את עמדתה עד יום 10.6.2012.

בית המשפט הבהיר עוד, כי הוא אינו זקוק ל"הסכמת" תנו לחיות לחיות בעניין זה, משום שתנו לחיות לחיות מקבלת את כל מה שיכולה הייתה לקבל בעתירה כזו. בית המשפט הבהיר כי הדרך לבג"צ בנושא סחר בקופים שנולדו בשבי בכללותו – פתוחה לכל גורם (לאחר שהנושא ימוצה על ידי השר ארדן והיועץ המשפטי לממשלה).