07/11/2019

תגיות:
,,

עדכון: קול קורא יצא לתמיכה ברשויות מקומיות בעיקור וסירוס של חתולי קהילה!

משרד החקלאות התעכב פעם נוספת בשימוש בתקציב שנועד לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים.
הנוהל לתקציב 2019 היה אמור לצאת כבר בסוף השנה שעברה, אבל רק בימים האחרונים,
בעקבות העתירה שהגשנו בנושא לבג”ץ, יצא הנוהל שמאפשר לווטרינריים הרשותיים להגיש בקשות לקבלת תמיכה כספית לצמצום התרבות של חתולים. תקציב התמיכה ניתן בשיטה של מאצ’ינג: שקל תמיכה בעבור כל שקל שהרשות המקומית נותנת.

הוצאת הנוהל בסוף השנה אומרת שחלק נכבד מהשנה עבר בלי שלרשויות הייתה תמיכה ממשרד החקלאות. הנזק שנגרם מכל הפסקה בפעילות לצמצום התרבות החתולים הוא נזק שלוקח שנים לתקן. נותר לקוות שביחס לתקציב 2020 לא נצטרך להגיש בג”ץ, כפי שנאלצו לעשות ביחס לכל שנה מאז שנת 2015.

חשוב לשים לב שהשנה הנוהל נותן עדיפות לתמיכה ברשויות בדירוג סוציו-אקונומי נמוך יותר.

את הבקשות לתמיכה ניתן להגיש רק עד 20.11.2019. אנחנו קוראים לכם לפנות לווטרינר הרשותי שלכם ולדרוש ממנו לבקש תקציב!