27/06/2019

תגיות:
,,

תנו לחיות לחיות מבכה, כועסת וכאובה את החלטת כבוד בית המשפט העליון, לקבל את עמדת השירותים הווטרינריים (ברוב דעות) ומתירה השמדה של בעלי החיים שהוחרמו מעמותת גרגורים. השירות הווטרינרי בראשותו של ד”ר תמיר גושן ובליווי של הממונה על חוק צער בעלי החיים הד”ר דגנית בן דב , עמדו על עמדתם זו, על אף חלופות רבות וטובות שהוצעו, ובכללם מתקנים מוגנים שיכלו להחזיק בחיות בתנאים שיגנו עליהם וימנעו הדבקת הסביבה. ויודגש שבמהלך כל התקופה שהו בעלי החיים במתקן של משרד החקלאות שאינו עומד בתנאים אותו דורש המשרד בכדי שלא להמית את בעלי החיים – יד אחת לא קשורה ליד השנייה במשרד החקלאות ובעלי החיים סובלים.
סה”כ הוחרמו בתהליך 59 כלבים ו- 65 חתולים. 14 כלבים מתו מלישמניה במהלך שהותם במתקן “המוגן” של משרד החקלאות.
המסלול הקנדי – דניאל בעלת חוות שיקום לבעלי חיים בקנדה הסכימה לקלוט את בעלי החיים. עד עכשיו הוטסו לקנדה 16 כלבים ועוד 5 כלבים ו- 6 חתולים עתידים לטוס לקנדה בקרוב – כל בעלי החיים שהוטסו לקנדה בריאים ואינם נשאים.
נותרו – 29 כלבים ו- 59 חתולים. ייתכן ומספר זה גדול במקצת באשר נודע לנו ממקורות רשמיים כי בעלי החיים התרבו במתקן המוגן (גם אנחנו לא מאמינים למשמע אוזננו אך בהיכרותנו את הנפשות הפועלות בשירות הווטרינרי אנחנו לא מופתעים יתר על המדינה).
בית המשפט העליון בשבתו כבית דין לערעורים על החלטת בית המשפט המחוזי המנהלי נתן ארכה של 30 יום למשא ומתן עם השירות הווטרינרי לנסות למצוא פתרון שבספק אם יימצא הואיל ומגעים ומו”מ מתנהלים במהלך כל השנה האחרונה והעלו חרס הואיל ומנהל השו”ט אינו מוכן לרדת מהעץ ואינו מוכן לשקול לשנות את החלטתו.
אור קטן בקצה המנהרה – ייתכן וממשלת קנדה תסכים לקבל את בעלי החיים הנשאים באשר יש טיפול למחלה ובקנדה אין זבובי חול שעקיצה שלהם היא זו אשר מעבירה את המחלה מנשא אחד לנשא אחר, כלומר: גם אם יהיו בעלי חיים נשאים בקנדה אין דרך להתפשטות של המחלה. כולנו תקווה שממשלת קנדה תאשר לקלוט את בעלי החיים אל החווה של דניאל.
אנו קוראים למשרד החקלאות וד”ר גושן לחשוב מחוץ לקופסא ולהוכיח שיש חמלה ומוסר במשרד החקלאות.