30/03/2019

תגיות:
,,

מה אומרים מצעי המפלגות השונות בנושא ההגנה על בעלי-חיים? בדקנו את המצעים והתוצאות לפניכם:

*מרצ* מובילה עם המצע המפורט, המתקדם והמרשים ביותר בנושא בעלי-חיים. בין היתר, מרצ מתחייבת לפעול לריכוז סמכויות צער בעלי-חיים במשרד להגנת הסביבה; לאכיפת החוק האוסר על כבילת כלב 24 שעות ביממה; לאיסור הרבעת כלבים וחתולים; לשיפור התנאים במכלאות העירוניות ולביצוע עיקור וסירוס מבוקרים, משולבים בחיסונים, במימון המדינה והרשויות המקומיות. המצע כולל איסור על המשלוחים החיים ומעבר ללולים ללא כלובים בתעשיית הביצים. עוד מתחייבת מרצ לפעול לאיסור על דיג וציד למטרות ספורט; לאיסור על סחר בפרוות וכבד אווז מפוטם; ולשינוי מערך האישור של ניסויים בבעלי-חיים, וצמצומם רק למקום בו הוכח שהמחקר הוא לצורך הצלת חיים ואין לו חלופה מתאימה. המצע מתייחס גם להגנה על חיות בר, וספציפית על העופות הנודדים דרך ישראל, כגון השקנאים שנורים ליד בריכות הדגים. במצע כלול גם עידוד תזונה צמחונית וטבעונית בדרכים של חינוך וסבסוד. למרצ רקורד רב שנים בהגנת בעלי-חיים עוד מימי אברהם פורז ויוסי שריד, וראשת מרצ, תמי זנדברג, היא טבעונית ופעילה בתחום.

*העבודה* גם היא שילבה במצע פרק מפורט בנושא הגנת בעלי-חיים. העבודה מתחייבת, בין היתר, לפעול להפסקת המתת כלבים בריאים, ולהטמעת חלופת העיקור והסירוס; לשינוי מערך הכלביות העירוניות בישראל והעלאת רמתו ואיכותו ולקידום חקיקה לקביעת סטנדרטים לתנאי מינימום להחזקת בעלי חיים תוך אימוץ התקנים המתקדמים ביותר. העבודה מתחייבת לאיסור על סחר בפרוות; להגברת ההגנה על חיות בר ועל בתי-הגידול שלהן ולהגבלת הסחר בחיות בר מוגנות למטרות שיקום והגנה בלבד. העבודה מתחייבת גם לצמצום המשלוחים החיים ולהקמת מערך אפקטיבי ואובייקטיבי לפיקוח על ניסויים בבעלי חיים, על מנת להבטיח שניסויים בבעלי חיים יתקיימו רק במקרים בהם אין מנוס מכך. לכמה מהמועמדים ברשימת העבודה רקורד חיובי בהגנת בעלי חיים.

*כחול לבן* מתחייבת להעברת סמכויות האכיפה של חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה ולהתאמת התקנים והתנאים הנהוגים בישראל למקובל במקומות המובילים בעולם. עוד מתחייבת המפלגה להרחיב את העיקורים והסירוסים ולמנוע המתת חיות בריאות. כחול לבן מתחייבת לפעול לאיסור המשלוחים החיים ולאיסור סחר בפרוות לתעשיית האופנה (למעט מנהגים דתיים). ברשימה משולבת מיקי חיימוביץ', שהובילה בישראל את יזמת יום שני צמחוני, ולכן לא מפתיע שהמצע כולל התחייבות לקדם את המודעות לתזונה בת-קיימא על פי המלצות משרד הבריאות, ולפעול להרכבת סל מוצרים בריא בפיקוח, שיורכב בעיקר מירקות, פירות וקטניות.

*חד"ש-תע"ל*: במצע חד"ש כלול סעיף בנושא בו המפלגה מציבה את היעדים של הקמת רשות לאומית להגנת החי, אשר תהיה כפופה למשרד להגנת הסביבה, וקידום חקיקה להגברת פיקוח על ניסויים בבעלי-חיים ולהצבת סטנדרטים לתנאי גידול של בעלי-חיים במשקים. לשתי המפלגות המרכיבות את הרשימה גם רקורד בנושא, במיוחד באמצעות חברי הכנסת דב חנין (חד"ש) ואחמד טיבי (תע"ל).

*בל"ד-רע"ם*: מצע בל"ד כולל סעיף לפיו המפלגה תומכת בקידום תקנות וחקיקה למניעת הרס הטבע והסביבה ולמניעת זיהום הקרקע, המים והאוויר, ולהגנה על זכויות בעלי החיים.

שורה של מפלגות פרסמו מצעים או רשימת עקרונות, אך לא מצאנו בהם התייחסות כלשהי להגנת בעלי-חיים. מבדיקתנו עולה שלמפלגות הבאות הנושא לא נראה משמעותי מספיק כדי להתייחס אליו במצע או ברשימת העקרונות: *כולנו*, *גשר*, *ישראל ביתנו*, *הימין החדש*, והמרכיבים של *איחוד מפלגות הימין*. מס' 4 ברשימת ישראל ביתנו הוא טבעוני.

למפלגות אחרות כלל אין מצע. לא איתרנו מצע של מפלגות *הליכוד*, *אגודת ישראל* ו*ש"ס*. עם זאת, ראש הממשלה הבטיח למנות את הפעילה הטבעונית טל גלבוע כיועצת להגנת בעלי-חיים, ורשימת הליכוד כוללת מספר מועמדים, כגון גלעד ארדן ושרן השכל, עם רקורד חיובי בנושא.

התייחסות מקוממת לנושא מצויה במצע של *זהות*. מתוך 254 עמודי המצע, ההתייחסות היחידה שמצאנו להגנת בעלי-חיים היא בסעיף העוסק בכשרות, בו נטען שההסדר שהמפלגה מציעה בנושא הכשרות עשוי להיטיב עם בעלי החיים נוכח "התלונות הנשמעת רבות במדינת ישראל כנגד מערכי הכשרות" על "אכזריות, כביכול, או שלא כביכול, הכרוכה בתנאים בהם נשחטים בעלי חיים, מובלים לשחיטה, או אף גדלים לקראתה וכיוצא בזה." המפלגה אפילו לא מוכנה לנקוט עמדה אם האכזריות הקשה בתעשיות היא "כביכול או לא כביכול"! בהערת שוליים מוסיף המצע ש"אין באמור לעיל שלילת חקיקה ממשלתית ישירה של איסורים הנוגעים לתחום צער בעלי חיים מן הזווית הלא הלכתית-כשרותית. יש לכך מקום בהחלט". ההתייחסות המזלזלת לנושא מתיישבת עם התבטאות של פייגלין בעבר בגנות המאבק להגנת בעלי-חיים ועם ההתנגדות לחוק הפרוות של חיים אמסלם, השני ברשימה, בעת שהיה חבר-כנסת.

*הסקירה לעיל מתייחסת רק לרשימות שהסקרים המתפרסמים בעיתונות מצביעים על כך שהן עשויות לעבור את אחוז החסימה. מבין הרשימות שלפי הסקרים אינן עוברות את אחוז החסימה (ומבלי שעשינו בדיקה ממצה):

*צדק לכול* היא מפלגה לזכויות בעלי-חיים, ויש לה מצע מקיף בנושא, שכולל את כל מה שפעילים לשחרור בעלי-חיים יכולים לייחל לו, כאשר היעד הסופי הוא סגירה מוחלטת של כל התעשיות שיש בהן ניצול בעלי חיים ואיסור גורף על סחר במוצרים מן החי.

*מגן* שילבה בעקרונותיה את היעד "להגן על שטחים ירוקים, על זכויות בעלי חיים, ועל שמורות הטבע בישראל."