08/05/2018

תגיות:
,,

שופטי בג”ץ שמעו היום את עתירתנו בנוגע לתקציב לעיקור ולסירוס כלבים. כזכור, משרד החקלאות מבקש להקצות את הכסף שנועד למניעת התרבות כלבים משוטטים לשורה של פעולות שאין קשר ממשי בינן לבין מניעת התרבות: מחקר על אוכלוסיית מחזיקי הכלבים, קמפיין לעידוד אימוץ של כלבים וסיוע לרשויות מקומיות – שאף אחד עוד לא מבין מה בדיוק מה יסייעו להן לעשות…

בדיון התברר שהעמדה של גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה היתה להתנגד לפעולות אלו – ושלמרות זאת השר להגנת הסביבה בחר להשלים עם עמדתו של משרד החקלאות.

בדיון היום תהו שופטי בג”ץ מדוע נעדרים האמצעים של עיקור וסירוס מרשימת האמצעים, והאם עמדת משרד החקלאות היא שהם אינם מונעים התרבות של כלבים. הם הבהירו שיש חשיבות רבה גם לעמדת גורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה, ושנחוץ לעשות הליך שקוף של התייעצות ושל שיתוף ציבור בטרם יוחלט סופית על אופן הוצאת הכספים. לבסוף נתנו השופטים למדינה ארכה להשלמת ההליכים להחלטה על אופן הוצאת הכספים, בשים לב לדברים שנאמרו בדיון.

אנו מקווים שהמדינה תנצל את פרק הזמן שניתן לה כדי לתקן את מה שקלקלה, ולהשתמש בכסף למטרה לה נועד: עיקור וסירוס כלבים, כדי למנוע הבאה לעולם של כלבים שאין מי שרוצה בהם, ושכיום סופם הוא המתה.