18/03/2018

תגיות:
,,

לפני יותר משנתיים החליטה הממשלה להגביר את ההגנה על בעלי-חיים. משרד החקלאות קיבל משאבים חדשים לנושא, והוטלו עליו שורה של מטלות. בקיץ הקרוב יתכנס שוב צוות ממשלתי בין-משרדי לבדוק אם משרד החקלאות עמד במטלות, ולשקול שוב את העברת הסמכויות למשרד להגנת הסביבה.

אז מה אתם אומרים? עמד במטלות או לא עמד?

היום הגשנו לבית המשפט עתירה לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על האופן שבו הוציא משרד החקלאות את התקציב הנוסף שקיבל לפי החלטת הממשלה (6.6 מיליון ₪ בשנה) וביחס למטלות נוספות שהוטלו עליו לפי החלטת הממשלה. למה עתירה? כי משרד החקלאות לא מסר לנו את הנתונים…