30/07/2017

תגיות:
,,

תודה עצומה לשר גלעד ארדן ששוב התערב – בהחלטיות ובנחישות – למען בעלי החיים. והפעם: נגד המשלוחים החיים האכזריים של בעלי חיים מאירופה ומאוסטרליה לישראל, רק כדי שיישחטו כאן בסוף הדרך.

את המחויבות של ארדן לבעלי החיים אנחנו מכירים עוד מאז שהיה ח"כ מהשורה והעביר את החוק שמקצה תקציב לעיקור ולסירוס חתולי רחוב, דרך הישגיו למען בעלי חיים כשר הגנת הסביבה (בין היתר: סגירת חוות מזור והעברת החלטה לאסור הרעבה של תרנגולות בתעשיית הביצים) – וכעת כשר לביטחון פנים.

במכתב למפכ"ל המשטרה ביטא ארדן עמדה נחרצת וחד-משמעית כנגד המשלוחים החיים, וביקש שעמדה זו תובא בפני הוועדה המייעצת לצער בעלי-חיים. זו אכן החליטה לפני שבוע, שעל הממשלה לנקוט צעדים ממשיים כדי שבעלי-החיים יישחטו קרוב למקום גידולם ולא יעברו את מסכת הייסורים הנוספת של המשלוחים.

אנו קוראים לכל שרי הממשלה ליישר קו עם השר גלעד ארדן ולהפסיק את המשלוחים החיים!

לנוחותכם, הנה נוסח המכתב של ארדן:

לכבוד
רב ניצב רוני אלשייך
מפכ"ל משטרת ישראל

שלום רב,

הנדון: משלוחים חיים – דיון בוועדה המייעצת לצער בעלי חיים

ביום ה-18.7.17 צפויה להתכנס הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים. הובא לידיעתי כי בין הנושאים הצפויים לעלות בדיון הוועדה, יידון עניין המשך המשלוחים החיים של בקר לישראל. נציג משטרת ישראל בוועדה מטעמי הוא סגן ניצב אבי שושן, ראש מדור הגנת הסביבה במשטרה. אבקש להעביר באמצעותו את עמדתי הנחרצת והחד-משמעית בנושא הנדון, והיא התנגדות מוחלטת להמשך מסעות ההובלה של בעלי חיים חיים לישראל באופן בו הוא מתבצע כעת.

זוהי לא הפעם הראשונה שאני מביע התנגדות לתהליך אכזרי זה, וגם בתפקידיי הקודמים פעלתי למנוע מהלכים של הורדת מכסים על מנת שלא לעודד את המשך המסעות האלו. בין היתר עמדו לנגד עיניי שיקולים כלכליים, שכן הוכח זה מכבר כי צריכת בשר קפוא מיובא היא גם יותר נרחבת בישראל וגם יותר זולה, ושיקולים בריאותיים שנובעים מתנאי השינוע של הבקר, שאינם היגייניים בלשון המעטה. אולם מעל כל אלו, בבסיס התנגדותי, עומד השיקול של איסור גרימת צער בעלי חיים, לפי חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ"ד-1994, שמופר ברוב המסעות הללו, ושאותו אין אפשרות כמובן לאכוף בלב ים מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל. מצורף בזאת מכתבי משנת 2012 לשר האוצר דאז, חבר הכנסת יובל שטייניץ.

עמדתי מתבססת על דעות מומחים מתחום הבריאות והווטרינריה אשר קובעים כי שחיטת בעלי חיים צריכה להיעשות בסמוך ככל הניתן למקום הגידול, שיש לצמצם את ההובלות למינימום האפשרי, ולהחליף את המסעות הימיים במשלוחי בשר. אולם לא זאת בלבד, דעתי מבוססת גם על היגיון ישר ומוסר בסיסי, שכן הובלת בעלי חיים באופן זה כרוכה בהכרח בהתעללות והתאכזרות, ולכך עדויות רבות. כאשר ישנה אפשרות למנוע את הסבל, אין מקום להסדרתו.

אודה להעברת עמדתי לידיעת נציגנו בוועדה.

בברכה,
ח"כ גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
השר לנושאים אסטרטגיים והסברה