17/11/2016

תגיות:
,,,

תנו לחיות לחיות בבג"ץ נגד משרד החקלאות

אינו עונה לתלונות על התעללות ומסכל את ההגנה על בעלי החיים

עמותת ‘תנו לחיות לחיות’ עותרת לבג”צ נגד משרד החקלאות, אשר אמון על אכיפת חוק צער בעלי חיים, בטענה כי המשרד אינו משיב לפניות חוזרות ונשנות בנוגע להפרת החוק. על פי העתירה, משרד החקלאות לא מפעיל את סמכויות האכיפה שניתנו לו באופן מושכל וממצה. העמותה מתלוננת למשרד החקלאות על הפרות קשות של חוק צער בעלי-חיים “והפניות כמו נבלעות בחור שחור”, כפי שנכתב בעתירה. “לא רק שהמשיב (משרד החקלאות) אינו נותן לעותרת (עמותת ‘תנו לחיות לחיות’) מענה ענייני, אלא שלמיטב ידיעתה של העותרת, הוא כלל לא מעניק לפניות את הטיפול הנדרש: לא בנקיטת צעדים שימנעו את המשך ההתעללות ולא בקיום חקירות פליליות, העמדה לדין או הטלת קנסות מינהליים”.

בעתירה מרוכזים 13 מקרים שבהם פנתה המחלקה המשפטית של ‘תנו לחיות לחיות’ לגופים הרלוונטיים במשרד החקלאות עם תלונות על התעללות בבעלי חיים. “התלונות הללו מייצגות את אופן ההתנהלות של משרד החקלאות”, אומרים במחלקה המשפטית של “תנו לחיות לחיות”, “אופן התנהלות זה לא מאפשר לנו לממש את זכותנו לערער על ההחלטות, ומסכל את ההגנה המוקנית לבעלי חיים חסרי ישע מכוח החוק”

בין השאר מתוארת בעתירה תלונה שנשלחה בתאריך  6.3.2016 לאחראי על השירותים הווטרינרים בעניין  כלביית אחיסמך, לאחר שכלבה פצועה שהגיעה למקום לא זכתה לטיפול רפואי מידי. לבסוף, לאחר שהוצאה מכלביית אחיסמך, נאלצו בעמותה לבצע בה המתת חסד. בתלונה מבקשת העמותה לפתוח בחקירה פלילית נגד מנהל הכלבייה, וכן, בשל ריבוי התלונות נגד הכלבייה, להוציא נגדה צו סגירה. עד היום, למרות פניות חוזרות ונשנות, לא ידוע מה עלה בגורלו של תיק זה.  בתלונה נוספת, הועבר מידע על אדם אשר קצץ את זנבו ואזניו של כלבו – על פי החוק, מדובר בעבירה פלילית של הבעלים ושל הווטרינר שביצע זאת. לאחר שסגנית הממונה על חוק צער בעלי חיים השיבה כי לא ניתן לטפל בתלונה שמקורה ברשת האינטרנט וכי יש צורך להעביר את כתובתו של החשוד, טרחו במחלקה המשפטית של העמותה ומצאו את פרטיו וכתובתו של בעל הכלב במאגר השבבים (מאגר שעליו אמון משרד החקלאות בעצמו). לאחר שקיבלו במשרד החקלאות את המידע על כתובתו של האיש ואף מספר הטלפון שלו, חדלו במשרד להשיב לפניות העמותה בנושא זה.

גם במקרים של תלונות על בעלי חיים אחרים משרד החקלאות מתמיד במדיניות אי המענה – ב-2 בספטמבר 2015 התהפכה משאית של חברת ‘דבאח’ ועליה עגלים חיים (התאונה זכתה לסיקור תקשורתי). חלק מן העגלים נזרקו מן המשאית על הכביש למרחק רב, אחרים נלכדו בתא המטען הלוהט, בלי שאיש טרח לחלצם. העגלים גססו וחברת דבאח לא שלחה למקום וטרינר. במענה לפניית ‘תנו לחיות לחיות’ בדרישה לחקור את המקרה החמור, ענה ד”ר נדב גלאון, הממונה על השירותים הוטרינרים, כי המקרה יתוחקר. אך שנה מאוחר יותר, כאשר פנתה העמותה שוב בבקשת עדכון, לא התקבל כל מענה.  כך קרה גם במקרים רבים נוספים, שחלקם מתוארים במפורט בעתירה.

“למרות שלמיטב ידיעתנו משרד החקלאות לא טיפל בתלונות שהגשנו טיפול משמעותי – אין לנו כל דרך לדעת מה נעשה ומדוע”, נמסר על ידי המחלקה המשפטית של העמותה, “אין אנו יודעים אם הוחלט להפסיק חקירה מסיבה מסוימת או אם הוחלט כלל לא לחקור, או אם ‘סתם’ לא התייחסו לפנייה שלנו. הפניות שלנו בכל המקרים הללו פשוט נותרו ללא מענה”.

אתי אלטמן, דוברת ומייסדת עמותת ‘תנו לחיות לחיות’: “כבר שלושים שנה שעמותת ‘תנו לחיות לחיות’ מהווה כתובת עבור הציבור, להתלונן על מקרים שבהם חשד להתעללות בבעלי חיים. במשך השנים הקמנו מחלקה משפטית, שהיא למעשה הגוף המקצועי היחיד בישראל אשר פועל על מנת לספק הגנה משפטית לבעלי חיים. חלק גדול מן העבודה שלנו מתבצע מול בעלי סמכויות האכיפה, כמו המשטרה או משרד החקלאות. בעוד משטרת ישראל עונה לפניותינו, משרד החקלאות מתנהל בחוסר אחריות, אינו מספק תשובות לציבור ולמעשה מתנער מן האחריות שלו לאכוף את חוק צער בעלי חיים”.