תמונות הזוועה, שצילמה פעילה שלנו במצלמה נסתרת במדגרות של תעשיות הביצים והעוף.

לזוועה הזו יש שתי תשובות: אישית ולאומית.

ברמה האישית, אסור לשכוח שהמחיר של בשר עוף ושל ביצים הוא בהכרח, בין היתר, הרג של אפרוחים בני יומם. טחינה שלהם בעודם בחיים במכונות הרג, חניקתם בגז או המתתם בחשמל. אנחנו יכולים להפחית את הסבל. אנחנו יכולים לצמצם את צריכת הביצים והבשר שלנו ושל מכרינו.

ברמה הלאומית, שוב התגלה שמשרד החקלאות מועל בתפקידו ולא מגן על בעלי-החיים. האם הם לא ראו את האפרוחים הניתזים פצועים ממכונת ההמתה, לגסוס באטיות? האם הם לא ראו את המסוע התלול?

זה הזמן לדרוש: העברת הסמכויות ממשרד החקלאות למשרד הגנת הסביבה – עכשיו. כי חייבים לשים סוף להפקרות