התחקיר ששודר בחדשות ערוץ 2.
תחקיר שערכנו בשתי רפתות חלב.
הצילומים הסמויים חושפים התעללות אכזרית, ששוב מוכיחה, את העדר פעילות משרד החלקאות באכיפת חוק צער בעלי חיים!