תודה ענקית לכל העובדים של צ'ק פוינט שתרמו לנו את המענק, לחברת צ'ק פוינט שהכפילה את התרומה והעבירה לנו אותה באמצעות עיגול לטובה