השבוע הגישו חברות הכנסת גילה גמליאל וגבי לסקי הצעת חוק חשובה שקידמנו ונועדה לאסור במפורש את השימוש במלכודות דבק והייצור שלהן. מלכודות דבק הן למעשה מלכודות למוות בייסורים של עכברים, חולדות, לטאות ובעלי חיים קטנים אחרים (ולפעמים אפילו גורי חתולים). זאת למרות שקיימות חלופות הומניות – מלכודות כלוב ושחרור בטבע, או אמצעי הרחקה בלתי מזיקים אחרים. הגיע הזמן שהשימוש במלכודות דבק ייאסר באופן מפורש בחוק, ושהן ייעלמו מהנוף של ישראל!

כמו שמצוין בדברי ההסבר להצעת החוק: “מאחר שקיימות חלופות יעילות וזולות למלכודות דבק, הרי שהשימוש במלכודות דבק עולה כבר היום כדי עבירה של התעללות בבעלי חיים. עם זאת, כדי שהחוק יהיה יעיל בהכוונת התנהגות, ראוי שהאיסור יופיע בו במפורש ויכלול איסור על שימוש, ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה של מלכודות דבק.”

האיסור על מלכודות דבק נמצא על שולחן משרדי הממשלה והכנסת כבר יותר מעשרים שנה. הגיע הזמן לסיים את הזוועה הזאת!