רשמית, היום הוא היום הראשון של הקיץ
קל!
שימו בחוץ קערה של מים!