אתמול רעשה הרשת נוכח תמונתו של סוס שהפך לכן ציור בקייטנה לילדים.
בעקבות פניות שהגיעו אלינו, הגשנו תלונה למשרד החקלאות על עבירה על חוק צער בעלי חיים, האוסר ציור על רקמה חיה.
אנו רוצים להודות לתוכנית @הצנרת על התיעוד החשוב שאנו מקווים שיביא להפסקת הפעילות הלא חינוכית הזאת!