ציד בחסות החוק, בחסות המדינה, על חשבון משלם המסים שבוצע על ידי פקחים של הרשות