הענקתם לנו עשור של אימוצים מרגשים ואנחנו בטוחים שיש לכם עוד #מקוםבלב להגיע אלינו במהלך החג ולמלא את החג הזה במלא ניסים ונפלאות של עוד אימוצים מרגשים מאוד!
מחכים לכם, מדי יום, לאורך כל השבוע, בבית המחסה שלנו בכניסה לכפר רות ובמרפאות ברמת גן ואשקלון. לפרטים אודות אימוץ: 3703*