אנחנו קוראים משרד החקלאות ופיתוח הכפר להוציא באופן מידי את תקציב עיקור וסירוס של חתולי הקהילה.
כבר שנתיים שאין תקציב לעיקור סירוס וזאת פשוט התעללות וגרימת סבל נורא
לחתולי הקהילה!