כמה אנשים אתם מכירים שהיו מוכנים לעשות הכל, אבל באמת הכל, בשביל להציל את חייו של חתול שמצאו דרוס ברחוב?
משפחה אחת מופלאה במיוחד וחתול בר מזל