פעם מישהו חיבק אותי
פעם מישהו נישק אותי
פעם מישהו אהב אותי
אנחנו רוצים לזכות שוב לאהוב!!!!!!