נוטשים בעל חיים? יש לזה מחיר!
צפו בדיווח בערוץ 10 על המערכה המשולבת שאנו מנהלים נגד נטישות כלבים:
לצד תלונות, על מנת שהרשויות יפתחו הליכים פליליים נגד הנוטשים, מפעילה המחלקה המשפטית של תנו לחיות לחיות סעיף מיוחד בחוק צער בעלי חיים. הסעיף מאפשר לנו לתבוע מהנוטש חלק מהוצאות ההחזקה והטיפול הרפואי בבעל החיים שננטש. אם לא דרך מצפונם של אנשים, ואם לא דרך מורא החוק, נעצור את הנטישות דרך הכיס.
שתפו, כדי שזה יגיע לכל נוטש פוטנציאלי!