במשך שבועיים מתן דאג לקייטלין בשטח עד שהתגלה מקומם של הגורים, ששכנו מתחת לפני האדמה.