למי שפיספס את הכתבה הקשה הערב בחדשות ערוץ 2 , אנחנו מביאים אותה כאן לפניכם וחשוב שכל אזרח במדינה הזאת יראה מה נעשה בכלבייה, הסגר, מקום שאליו מגיעים כלבים שאבדו, ננטשו, גם הם, בעלי זכויות במדינה הזו.