בחודשיים האחרונים אנחנו ואתם נלחמים נגד היעדר המדיניות של אורי אריאל בכל מה שנוגע לבעלי חיים.
הנה האחת והיחידה, אורנה בנאי, עם הרשימה שלה על אורי אריאל