הישראלים קונים כל שנה כ-14 אלף כלבים!! על כל כלב שמאומץ בישראל – לפחות שני כלבים נקנים על ידי אזרחי ישראל בכסף רב. המידע שיש בידינו מבוסס על מידע שהגיע ממשרד החקלאות על כמות הכלבים הרשומים ב-2014 ו- 2016, שמראה על גידול של כ-20 אלף כלבים רשומים בשנה ההערכה של העמותות היא שכ-6,000 כלבים בשנה מאומצים מעמותות – מה שמשאיר בערך 14 אלף כלבים רשומים שהגיעו לבעליהם לא באמצעות אימוץ אלה בקנייה!