היסטוריה: מציעים אלטרנטיבה להרג כלבים משוטטים!
הצעת חוק של חה"כ Sharren Haskel שרן השכל וחה"כ יסמין סאקס פרידמן – Yasmin Sacks Fridman שאושרה היום בוועדת שרים לחקיקה פותחת את הדלת, לאחר שנים של מאבקים, לעיקור וחיסון של כלבים משוטטים.
אחרי עשרות שנים של המתת כלבים משוטטים – בירי, ברעל ובכלביות הרשותיות, הצעת החוק שאושרה היום מסירה ספקות חוקיים ופותחת את הדלת לפתרון הומני של עקר-חסן-החזר. כך יתאפשר לרשויות מקומיות וגם לנו לעשות את המחקר הדרוש כדי להטמיע פתרון חלופי להמתה של אלפים רבים של כלבים כל שנה.
אנחנו רוצים להודות לחה"כ השכל ופרידמן, ולשר החקלאות עודד פורר – Oded Forer שממשיך להראות את הרצון שלו לקידום מעמדם של בעלי החיים בישראל, ולעוזר השר, ניצן מאיר , על הפתיחות והנחישות.
ממשיכים לפעול למען בעלי החיים!