בצלאל הקטן נתקע על פסי הרכבת וחייו היו בסכנה. מיד פנינו ללשכת שר התחבורה בצלאל סמוטריץ’ להפסיק את תנועת הרכבות כדי שנוכל לחלץ את המתוק.
תנועת הרכבות הופסקה, בעזרת המשרד להגנת הסביבה ואבי קוזי שחילץ את הקטן עכשיו בצלאל מחכה לבית במרפאה שלנו, דב פרידמן 8 רמת גן 3703* שלוחה 4