ביקור הפתע שלנו בכלביית קרית ארבע שחשף את תת התנאים בהם מוחזקים הכלבים ואת ההזנחה וההתעללות הקשה שהם עוברים ממשיך להכות גלים. למרות הטענה המוזרה של המוצעה המקומית – הכלבייה אינה עומדת באף סטנדרט הראוי למחייה של יצור חי. אנחנו חוזרים על הדרישה שלנו למשטרת ישראל ולרשויות – יש לסגור את הכלבייה הזו ועכשיו