בעלי חיים שאבדו, בעלי חיים שנותרו ללא משפחות, פצועים, כואבים, מבולבלים במלחמה הזאת. יעל ארקין מנכל"ת העמותה, בראיון חדשות 13