לכבוד #יוםהחתולהבינלאומי פרלמנט הילדים שלנו התכנס כדי להעביר לכם שיעור חשוב באהבה!