עשרות כלבים מבוגרים שננטשו אחרי שנים מבית זקוקים לכם!