26/06/2016

תגיות:
,

תנו לחיות לחיות עטלפים

המחלקה המשפטית של עמותת תנו לחיות לחיות שמחה לבשר כי הושג הסכם פשרה עם היזם לפיו תתבצע הרחקה מבוקרת ומסודרת אגב שמירה מלאה על זכויות כל בעלי החיים, בריאותם ושלמות גופם והכל בליווי זאולוג צמוד ופיקוח של עמותת עטלף ורשות הטבע והגנים הלאומיים. על פי המוסכם, פעולות ההריסה יוקפאו עד להרחקה מבוקרת של בעלי החיים מהמתחם