23/05/2016

תגיות:
,,,

משרד החינוך אסר על בית הספר ביאליק רוגזין בתל אביב להקים פינת ח

 

למחלקה המשפטית הגיע מידע על כך שבית הספר ביאליק רוגוזין בתל אביב עורך נשף התרמה להקמת פינת חי בבית הספר.

פנינו אל הנהלת בית הספר, בכירים בעירית תל אביב ומשרד החינוך הפיקוח על פינות החי – מצ"ב המכתב.

כמו כן במהלך יום זכויות בעלי חיים בוועדת המשנה לזכויות בע"ח של ועדת החינוך בראשות ח"כ איציק שמולי, קראה הוועדה בעקבות נאומו של עו"ד שגיב לוי היועמ"ש של תנו לחיות לחיות לעצור כל אישור להקמת פינות חי חדשות במוסדות החינוך.

בעקבות המכתב, הודיע משרד החינוך על עצירת הקמתן של פינות חי חדשות לרבות זאת בבית הספר רוגוזין.

להלן תשובתו של משרד החינוך:

"שלום לכולם,

לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך צריך אישור של רכז/מדריך/אחראי על פינות החי במוסדות חינוך להקמת פינת חי. כמו כן בחוזר מנכ"ל במפורש כתוב שלפינת חי צריך תוכנית חינוכית וטיפולית כתנאי לפתיחתה. קריטריון שפינת ליטוף לא ממש ממלאה, אלא דווקא ההיפך, זהו צער בעלי חיים שחייב להיפסק.

בשנתיים האחרונות אני עובדת מאוד קשה על שינוי גישה והקמת מתחמים בפינות החי הכוללות הפרדה בין בעלי החיים לתלמידים, ואינטראקציה מבחירה על ידי בעלי החיים. המתחילה על ידי עידוד של האכלה וממשיכה בתיקווה, כקשר אישי בין בעלי החיים לתלמידים, עם איסור על הרמה של בעל החיים. בית הספר המדובר לא פנה אלי לאישור הקמת פינת חי, ובטח לא יקים פינת ליטוף. משרד החינוך לא מאשר זאת מלכתחילה.

כרגע אנחנו בתהליך מיפוי של פינות החי במוסדות החינוך, כדי לקבל תמונת מצב כדי שנוכל לדעת איך לפעול, לאור הבעייתיות הגדולה שנוצרה.

אם בית הספר היה עובד על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך, הוא לא היה מבזבז את זמנו על פרסום ותכנון נשף התרמה.

בנוסף, משרד החינוך יפעל על פי החלטות יו"ר וועדת הכנסת איציק שמולי | Itzik Shmuli, ולא תאושר פתיחת פינות חי מעבר לאלו שאושרו כבר על ידי.

אנא הפיצו את דבריי למכותבים הניכבדים.

בברכת חג שמח,

הילה אחישר
האחראית על פינות החי ב