26/02/2023

תגיות:
,


בית המשפט קיבל ביום ה' עתירה כנגד תכנית לאוטוסטרדה חדשה במערב ירושלים שקיבלה את הכותרת "ההפרדה המפלסית בצומת אורה". חיות הבר שהרי ירושלים הם ביתן יכולות לנשום לרווחה: לפחות בשלב זה הוסר האיום של כביש חדש שיחצה את אדמותיהם, יקרע את שטחי המחיה שלהם ויהיה גם מלכודת לדריסות.
תכנית ההפרדה המפלסית היא גם תנאי להקמת השכונה ברכס לבן, במקום היער שמשמש היום מקלט לצבאים ולאינספור בעלי חיים אחרים.

אנו היינו שותפים לייצוג המשפטי בעתירה זו, כחלק מהקואליציה שאנו שותפים בה להצלת הרי ירושלים. תודה למי שבלעדיהם הניצחון הזה לא היה אפשרי: מצילים את הרי ירושלים – החברה להגנת הטבע 15 דקות, מועצה אזורית מטה יהודה