27/01/2022

תגיות:
,,

עשר שנים של עבודה עיקשת, שלוש עתירות לבית המשפט, שלושה פסקי דין לטובתנו – והשבוע התבשרנו שוועדת התכנון החליטה לדחות את התכנית להקים את השכונה שאיימה על בעלי-החיים הכלואים בגן החיות בירושלים.

לפני עשר שנים חשבו ברשות לפיתוח ירושלים שבשנת 2022 המדרון הפראי שמגן על גן החיות בירושלים כבר ייחצב כולו, ויעמדו עליו בניינים רבי-קומות. התכנית שלהם קודמה בוועדה לדיור לאומי – במסלול מקוצר שעוקף את מסלול התכנון הרגיל. אבל כשלא מתחשבים בשיקולים של הגנת בעלי-חיים, הדברים הם לא פשוטים כל-כך…

בעלי-החיים בגן החיות סובלים די והותר מהחזקתם בשבי, ומוטלת עלינו אחריות להגן עליהם מהתעללות נוספת. עבודות החציבה והבניה במדרון הצמוד היו חושפות אותם לרעש מחריש אוזניים שאין להן דרך להימלט ממנו בכלובים בהם הם כלואים. זיהום האור מהשכונה לא היה נותן מנוחה לחיות הבר הזקוקות לעלטה בלילה. במהלך השנים שבהן נאבקנו בעתירה הבאנו שורה של חוות-דעת על הרגישות של בעלי-חיים לרעשים בעוצמות ובתדרים שבני-אדם אפילו לא שומעים. הבאנו חוות-דעת על הסכנות הקשות שטומן להם זיהום האור מהבניינים הגבוהים שיתנשאו מעל המכלאות שהם כלואים בהם. היזמים, לעומת זאת, לא הביאו נתונים בסיסיים שהיו נחוצים כדי לבחון את הנושאים האלו. החלטות של הוועדה לאשר את התכנית בוטלו שלוש פעמים בבית-המשפט. השגנו תקדים משפטי של ביטול תכנית בניה בשל חשש לגרימת סבל לבעלי-חיים.

השבוע שוב דנה הוועדה בתכנית בפעם הרביעית והפעם החליטה לדחות אותה. חלק מהוועדה סבר שיש לדחות את התכנית בשל החשש לבעלי-החיים. חלק אחר סבר שאין מקום לאשר תכנית שהוכנה לפני יותר מעשור, ושצריך לעשות תכנון עדכני. יכול להיות, אם כן, שבעתיד תוגש תכנית חדשה למקום. אם וכאשר זה יקרה – אנחנו נהיה שם!

זה גם הזמן להודות לוועד הפעולה של תושבי גבעת משואה ולעו”ד גלעד ברנע, שפעלו בשיתוף פעולה איתנו נגד התכנית, ולכל המומחים שנתנו חוות-דעת לתמיכה בהתנגדויות שלנו ושל ועד הפעולה: ד”ר חגי אלמגור, ד”ר תמר רון, פרופ’ יוסי לשם, יעל לנרד, גלעד גוזני וסמיון פולינוב.