24/11/2021

תגיות:
,,

היינו היום בדיון בוועדת החינוך בראשות חברת הכנסת שרן השכל, בנושא תנאי החזקה של חזירים במשקים חקלאיים, ובפרט ביחס לתקנות המתירות עדיין פעולות של השחתת גוף של חזרזירים ללא הרדמה, ושל ריסון אימהות מיניקות בכלובים שלא מאפשרים תזוזה במשך שבועות.

כפי שידוע כבר שנים, כדי לאסור את הפעולות האלה – כמו חיתוך זנבות ושיניים של חזרזירים ללא הרדמה, כדי למנוע נשיכה הדדית של זנבות, שנובעת משעמום ומצוקה – רק צריך לדרוש עמידה בסטנדרטים שכבר קיימים בתקנות צער בעלי חיים, שהותקנו ב-2015 בעקבות עתירה שלנו לבג”ץ, לעניין מרחב, אוורור, טמפרטורה והעשרה סביבתית שתספק את יצר הסקרנות והחקרנות של מאות אלפי החזירים שנשחטים בישראל מדי שנה.

כבר לא מפתיע לגלות שאגף רווחת בעלי החיים במשרד החקלאות ממשיך לנקוט בצעדים נגד בעלי החיים ובפרט החזירים. במקום להגן על בעלי החיים, באגף מגנים על מגדלים שעוברים על החוק. גם בהליכים משפטיים שלנו נגד מגדלי חזירים, בהם ניתנו פסקי דין שתואמים את הוראות החוק, האגף מתייצב לצד מפרי החוק והמתעללים! ובגלל שהתקנות לא נאכפות, האגף מתנגד גם לאיסור של הפרקטיקות של הריסון וההשחתה.

כל אלו מקוממים במיוחד כאשר קיים מחקר שמראה ששיפור התנאים של החזירים הוא אפילו משתלם כלכלית למגדלים עצמם. אגף רווחת בעלי חיים ממשיך לעודד את המגדלים לפעול בשיטות אכזריות ומיותרות.

אנו רוצים להודות מקרב לב ליו”ר הוועדה ח”כ שרן השכל ולח”כ יסמין סאקס פרידמן שעוזרות להשמיע את קולם של בעלי החיים. ח”כ השכל הורתה למשרד החקלאות להתכנס ולהודיע על עמדתו ביחס לאיסור הפרקטיקות המיותרות של ריסון והשחתה תוך שישה שבועות, והודיעה שהוועדה תתכנס פעם נוספת בעוד שמונה שבועות. ח”כ פרידמן כבר הגישה הצעת חוק שתוציא אותן מחוץ לחוק דרך הכנסת, אם גורמי המקצוע במשרד החקלאות ימשיכו לגרור רגליים.