16/11/2021

תגיות:
,,

מי מייצג את בעלי החיים בבתי המשפט?
אתם אולי זוכרים שבאפריל קבע בית המשפט המחוזי בחיפה, בהליך משפטי שניהלנו נגד מגדלי חזירים, שהזכות שלנו להגיש הליכים כדי למנוע פגיעה בבעלי חיים לא קשורה לפעולות (או למחדלים) של גורמי הפיקוח, כמו משרד החקלאות, שאמור לאכוף את חוק צער בעלי חיים.

אלא שהקביעה הזאת לא הפריעה לגופים שאנחנו מנהלים נגדם הליכים משפטיים כאלה לטעון שוב ושוב שאין לנו מקום לפעול בהליכים כאשר קיים גורם מפקח. אפשר להבין אותם – הם הרי עושים כמיטב יכולתם כדי לא להתמודד עם הטענות שלנו ולתקן את הפרות החוק שנמצאות אצלם.

בשבועיים האחרונים קיבלנו פסקי דין בשני ערעורים שהגשנו בנושא – אחד ביחס לגן החיות ב”חי-פארק” ואחד ביחס לכלבייה בקרית ארבע. בשני פסקי הדין האלו, שהצטרפו להחלטה מחודש אפריל, הובהר שוב שהזכות שלנו להגיש הליכים לפי חוק צער בעלי חיים, והסמכות של בתי המשפט לתת צווים שיגנו עליהם, אינן קשורות לפעולות (או למחדלים, כמובן) של הגורם המפקח.

ההכרה בזכות של ארגונים להגן על בעלי חיים בבית המשפט לא עוצרת – בתי המשפט ממשיכים להדגיש אותה ולפתח אותה. כשהגורם המפקח, אגף רווחת בעלי חיים מעדיף לשרת את המפוקחים ולא את בעלי החיים – זהו קו ההגנה האחרון שנותר לאלו שלא יכולים לייצג את עצמם.

אנחנו רוצים להודות למשרד עורכי הדין “הר -זהב , אדלשטיין , ברמן” ולמחלקה המשפטית של תנו לחיות לחיות, לארז וול ויוסי וולפסון.