22/01/2016

תגיות:
,,,,,,,,,

 

עתירת חתולים: שר החקלאות התכוון להקצות את התקציב המיועד לעיקור ולסירוס חתולי רחוב למטרה אחרת (מחקר מדעי). בעקבות עתיר שהגשנו לבג"ץ חזר בו השר מכוונתו, והתקציב ישמש לעיקור ולסירוס בשנת 2016, בנוסף לתקציב הייעודי של שנת 2016 עצמה.

 

עתירת דבאח: בעקבות תחקיר סמוי של ארגון אוסטרלי בבית המטבחיים דבאח הגשנו עתירה לסגירת המקום ולשידוד מערכות בנהלי הפיקוח והאכיפה בבתי מטבחיים. העתירה עודנה תלויה ועומדת, כשבמקביל נעשו שינויים מסוימים במקום, בנהליו, במספר המפקחים ובזהותם – ובעיקר: החל מהלך של רישות בתי המטבחיים והמשחטות במצלמות שישדרו לחדר בקרה מרכזי.

 

רפורמת העודפים בתעשיית בשר התרנגולים: בעקבות מאמצים עיקשים של תנו לחיות לחיות, בשילוב כוחות עם אנונימוס וארגונים נוספים, חזר בו משרד החקלאות מרפורמה שתוכננה להיות חלק מחוק ההסדרים, ושעלולה היתה לגרום ל"ייצור" של עודפי ענק של אפרוחים, בלי שיש להם ביקוש צרכני.

 

עתירת חופש המידע בנוגע למדור פרסומי של מועצת החלב באתר ynet: בעקבות העתירה קיבלנו מידע נוסף על שיטות הפרסום של מועצת החלב. המדור הפרסומי, שקידם מוצרי חלב במסווה של חינוך לתזונה נכונה לילדים, הופסק.

 

תיקון חוק צער בעלי-חיים: שורה של הצעות חוק פרטיות שקידמנו בשנים האחרונות גובשו יחד בידי משרד החקלאות, בתוספת תיקונים פרי יוזמת המשרד, להצעת חוק מקיפה לתיקון חוק צער בעלי-חיים. ההצעה אושרה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים. במסגרת הדיונים לא הצלחנו לקדם כמה מההוראות החשובות בעינינו, אבל כן הגענו להישגים: הורחבה האחריות של נושאי משרה בתאגידים, הוטלה אחריות מפורשת של מי שמחזיק בעלי-חיים לדאוג לצרכי מחייתם, הוחמרה הענישה על מקרים קשים של התעללות, הוקנתה לבתי המשפט סמכות להגביל החזקת בעלי-חיים בידי מי שהורשע בהתעללות, שופרו ההליכים הנוגעים לתפיסת בעלי-חיים בשל התעללות בהם, ועוד.

 

מסקנות הוועדה לאחריות המיניסטריאלית לחוק צער בעלי-חיים: הוועדה שהוקמה בכנסת הקודמת בעקבות הלחץ שלנו להעביר את הסמכויות ממשרד הגנת הסביבה למשרד החקלאות הגישה את מסקנותיה ואלו אומצו בהחלטת ממשלה. הוועדה לא המליצה בשלב זה על העברת הסמכויות, אבל הטילה על משרד החקלאות שורה של משימות שיסודן בביקורת ובחומרים שהעברנו לוועדה ביחס לליקויים בעבודת המשרד מתחומי הרגולציה וכלה באכיפה.

 

עתירת משלוחים חיים: לאחר מהלך ארוך מאוד של מיצוי הליכים הגשנו עתירה נגד המשלוחים החיים של בעלי-חיים מאוסטרליה ומאירופה לישראל. אין שמץ של היגיון – ודאי לא של חמלה – בהובלה בין-יבשתית של עגלים וכבשים, בספינות דחוסות ומזוהמות, מתבוססים בהפרשותיהם, רק כדי לשחוט אותם בסוף הדרך. העתירה תלויה ועומדת.

 

תנאי ההחזקה ברפתות: הגשנו לאורך השנה 15 תלונות על תנאי ההחזקה של פרות ועגלים ברפתות. לצד התלונות שלחנו שורה של פניות עקרוניות בנוגע לבעיה של היעדר הנחיות ברורות והיעדר אכיפה ברפתות בישראל.

 

הובלת בעלי-חיים: הגשנו לאורך השנה 17 תלונות הנוגעות להובלת בעלי-חיים, מתוכן 12 נוגעות לבעלי-חיים שיובאו במסגרת המשלוחים החיים. בעקבות פנייתנו למשרד החקלאות בנוגע לעיכוב הפריקה של בעלי-חיים מאוניות המגיעות לנמלי ישראל, ניתנה הנחיה לתת עדיפות לפריקת אוניות אלו ולדאוג לאמצעים שיאפשרו לבצע את הפריקה ברצף עד סיומה.

 

משחטות: עד היום טרם הוגשו כתבי אישום בגין ההתעללות בעופות שנחשפה בזוגלובק בשנת 2013, ואנו ממשיכים ללחוץ על הפרקליטות. במקביל הגשנו תלונה על ההתעללות שנחשפה במקום ע"י אנונימוס השנה. בדצמבר הגשנו תלונה נוספת – הפעם בעקבות התעללות שחשפה אנונימוס במשחטות מילועוף ועוף הגליל.

 

חנויות חיות: שלחנו 18 מכתבי התראה והגשנו 5 תביעות לצווי מניעה. סייעו לנו מאוד בפרויקט זה עו"ד סיון זבולון נוה ועו"ד שירה הרצנו שנרתמו לו בהתנדבות. 

 

חופש מידע: הגשנו תשע בקשות לפי חוק חופש המידע, ושלוש עתירות לפי חוק חופש המידע – בנוסף לבקשות משנים קודמות שחלקן עודן מטופלות. . חלק מהמידע שקיבלנו סייע לנו רבות בטיפול בסוגיות מהותיות מגוונות, להצפת בעיות מול משרדי הממשלה ובעיתונות ועוד.

 

כנסת: הבחירות לכנסת העשרים שיבשו שורה של מהלכים שניהלנו בכנסת התשע עשרה. עם זאת, הבחירות הצטיינו בנראות הגבוהה – שלא היתה כמוה בעבר – לנושאי בעלי-חיים. בכנסת הנוכחית פעלנו להגשה מחדש של הצעות החוק החשובות שלנו, להקמה מחדש של השדולה להגנת בעלי-חיים ולהכרות עם חברי כנסת חדשים. מספר חברי-הכנסת שפועלים אתנו בשיתוף פעולה גדל, שר החקלאות ערך אצלנו את אחד מביקוריו הראשונים, והנוכחות שלנו בכנסת רציפה וחזקה יותר מאי פעם.

 

יהדות וצמחונות: קיימנו שני אירועים גדולים על יהדות וצמחונות לרגל אל"ף באלול – ראש השנה לבעלי-חיים. לצד החשיפה המכובדת של הנושא לקהל גדול באירועים עצמם, הוא הוביל לסיקור נרחב וחיובי בעיתונות הדתית, כולל כתבה גדולה במקור ראשון וחשיפה יפה בעלוני שבת. בנוסף ארגננו סדרת הרצאות בנושא בירושלים (שעודנה נמשכת). לקראת הימים הנוראים הפצנו שוב חומרים בנוגע למינהג הכפרות ופעלנו לאכיפת נהלי משרד החקלאות בעניין.

 

ביקור אלכס הרשפט בישראל: היינו שותפים לארגון הביקור בישראל של אלכס הרשפט, ניצול השואה והאקטיביסט הטבעוני. בביקור הרצה הרשפט בפני קהלים גדולים, השתתף במיצג עוצמתי, וזכה לחשיפה תקשורתית מכובדת.

 

 

 חשיפת הרג בעלי חיים על ידי רשות הטבע והגנים: בעקבות בקשה שהגשנו לפי חוק חופש מידע נחשפה העובדה שרשות הטבע והגנים יורה למוות במאות כלבים מדי שנה. במקרה נוסף סרבה הרשות להעביר חלק מהמידע שביקשנו בנוגע להיתרים שהיא נותנת לשימוש בכלבים בציד, ובעקבות עתירה שהגשנו לבית המשפט היא חויבה לגלות את מלוא המידע.