19/01/2016

תגיות:
,,,,,,,,,,,,

 בדיון השתתפה לין ווייט (בתמונה, משמאל) מהארגון Animas Australia שמובילה את המאבק הבינלאומי במשלוחים חיים וכן גבריאל פאון וגריט וויידינגר מהסניף האירופאי של ארגון Animals International. 
יחד איתם ועם ארגוני בעלי-חיים וסביבה נוספים ביניהם: אנונימוס, מגמה ירוקה וישראל נגד משלוחים חיים אנו מצטרפים למאבק בינלאומי נגד משלוחים חיים. 
בדיון השתתפו חה"כ תמר זנדברג שהגישה לפני מספר חודשים הצעת חוק לאסור את המשלוחים החיים, וכן שרן השכל, יעל כהן פארן, נורית קורן, דב חנין, יעל גרמן, חיים ילין, איתן ברושי וענת ברקו. 
בדיון הציגה לין את המציאות של בעלי-החיים במשלוחים החיים, את האסונות והמחלות שפוקדים אותם ואת הסבל הרב והמצוקה בה הם שרויים. 
כל חברי הכנסת שהיו בוועדה, מימין ומשמאל הזדעזעו מהתמונות הקשות וקראו קריאה משותפת לאסור את המשלוחים החיים.

ח"כ איציק שמולי | Itzik Shmuli (המחנה הציוני), יו"ר הוועדה, אמר: "הוועדה שמעה בעצב ובתסכול את הבעיות הקשות שמתלוות למשלוחים החיים, בעיות שהן קודם כל במישור ההומאני, והתמונות מדברות בעד עצמן. ישנן בעיות גם במישור הבריאותי וגם במישור הסביבתי. הוועדה רשמה לפניה את הנתונים לפיהם מדיניות זו לא הביאה להורדת מחיר הבשר הטרי בשווקים, ותפעל בשני מישורים מקבילים: במישור אחד לקידום תקנות מול משרד החקלאות שנוגעות לייבוא בעלי-חיים, ולקידום שינוי מדיניות במובן של מעבר מסחר בבעלי-חיים לסחר בבשר וייצור מקומי".

ח״כ Tamar Zandberg תמר זנדברג (מרצ) אשר הגישה הצעת חוק בנושא אמרה בדיון: ״המשלוחים החיים זו רעה חולה פסולה שלא צריכה להתקיים. מדובר על נתח קטן בלבד מהשוק שיכול להתמלא באמצעית גידול מקומי וייבוא של בשר ולא של בעלי -חיים. המשלוחים החיים נכנסו בצורה זוחלת כדי להוריד את המחיר אבל הורדת המחיר לא משמעותית אם בכלל לעומת הסבל של בעלי החיים והנזק הבריאותי והסביבתי. לכן הגשתי הצעת חוק לביטול המשלוחים החיים ואני מצפה לקדם אותה".

ח"כ Sharren Haskel שרן השכל (ליכוד): "אנו זוכים לייצוגיות הולמת של תנועות וארגונים הפועלים למען בעלי חיים בישראל. כפעילה במאבק הזה, אמשיך לטעון מעל כל במה כי אין דרך הומנית להרוג בעלי-חיים. מעבר לזה, יש לעשות הכל על מנת למנוע את סבלם של בעלי החיים במשלוחים החיים גם אם נדרש לבטלם".

ח"כ יעל כהן פארן Yael Cohen Paran (המחנה הציוני): "הטענה כי הורדת המכסים על משלוחים חיים תוריד את מחירי הבשר הוכחה כשקרית, משלוחי בעלי החיים לא הובילו להוזלה, אלא רק הגבירו את ההתעללות בבעלי חיים. החיות עוברות מסע של ייסורים במהלכו טובעים בצואה של עצמם, נאנקים בצפיפות, ונשרפים בחום בבטן האונייה. החיות מגיעות ארצה במצב נורא, וייתכן שאכילתן מהווה סכנה בריאותית. יש לנו הרבה מה לעשות, חשוב לקדם את תקנות צער בעלי חיים. פניתי לשר החקלאות בנוגע למשלוחים החיים, ואני בטוחה שגם מי שאוכל בשר לא היה אוכל את בשר בעלי החיים שנשלחים ארצה אם היה רואה את התמונות שהוצגו לנו".

ח״כ יעל גרמן (יש עתיד): ״העדות ששמענו בוועדה מגב׳ לין וויט העוסקת רבות בנושא המשלוחים הבינלאומיים מזעזעת ומעלה צורך דחוף בקביעת נהלים מחמירים להובלת בעלי חיים. המצב היום בלתי נסבל מבחינה הומנית ומסוכן מבחינה בריאותית״.

ח"כ דב חנין Dov Khenin (הרשימה המשותפת): "מביש שישראל היא השיאנית במזרח התיכון במשלוחים חיים, וחייבים להפסיק אותם, מארבע סיבות: ראשית, מסיבה אנושית – הסבל והטראומה הכרוכים במסע הייסורים הארוך הזה הם בלתי מתקבלים על הדעת. שנית, מסיבה בריאותית – תנאי התברואה הירודים עלולים להוביל להתפשטות של מחלות זיהומיות. סיבה נוספת, היא הסיבה הכלכלית – יש להעניק עדיפות לגידולים חקלאיים בישראל, ואילו המשלוחים החיים יקרים יותר מאשר חלופות. ולבסוף, הסיבה הסביבתית – זיהום המערכת האקולוגית הימית".