16/12/2015

תגיות:
,,,,,,

תיקון פקודת הכלבת: תצפית בית

הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015 (פ/2064/20)

עמותת תנו לחיות לחיות קוראת לוועדת השרים לחקיקה לתמוך בהצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015.

 

פקודת הכלבת נחקקה בידי השלטון הבריטי בשנת 1934. היא כוללת שורה של הוראות דרקוניות, שאינן מתאימות לזמננו.

 

אחת ההוראות קובעת חובה אוטומטית וגורפת להסגיר לעשרה ימים כל כלב שנשך.

 

ההסגר אכזרי לכלבים ומשפחותיהם. לרוב הוא אינו נחוץ מטעמי בריאות הציבור.

 

ההצעה קובעת הסדר מידתי, הנותן מענה הן לצרכי הכלבים ומשפחותיהם והן לבריאות הציבור, בהתאם למתווה שקבעה ועדה ממשלתית.

 

להסגר השלכות קשות על הכלב הביתי, שנלקח מהסביבה המוכרת לו, ומושם בכלוב בכלביה. התנאים הפיזיים בכלביות רבות הם קשים ביותר, וקשים אף יותר לכלב שהורגל בחיים ביתיים. לכך מתווספים הבידוד, חרדת הנטישה והניתוק מהסביבה והטיפול המוכרים. לכל אלו עשויות להיות השלכות ארוכות טווח על הכלב, ובמיוחד כשמדובר בכלבים שיש להם רגישויות מיוחדות לאור גילם, ההיסטוריה האישית שלהם, מצבם הבריאותי וכיוצא באלו. היו אף מקרים שכלבים מתו בעקבות ההסגר. גם לבני המשפחה האנושיים גורם ההסגר לשברון לב. לא פעם, הפגיעה בכלב ובמשפחתו מנוצלת בידי מי שמצויים בסכסוך עם המשפחה, על-מנת לפגוע בה באמצעות תלונות שווא.

 

מבחינת בריאות הציבור, התכלית של ההסגר היא לבדוק אם בעת הנשיכה יכול היה הכלב להדביק את הננשך בכלבת. אם בתוך עשרה ימים אין הכלב מגלה סימני כלבת, משמע שלא יכול היה להדביק אדם בכלבת במועד הנשיכה. תכלית זו ניתן להשיג באמצעים מידתיים בהרבה. במרבית המקרים אין כל חשש שהכלב נושא כלבת, ואז די בכך שהכלב יוחזק בידי בעליו בתנאים מגבילים, ויובא לבדיקות במהלך עשרת הימים הנמדדים מיום הנשיכה ובסיומם.

 

לאור חוסר ההיגיון שבפקודת הכלבת כלשונה, ולאור הפגיעה הלא מידתית שלה בכלבים ובמשפחותיהם, פירשו אותה בתי המשפט במספר מקרים כמאפשרת להחזיק את הכלב בתצפית אלטרנטיבית ולא בהסגר, כאשר עשרת הימים נספרים מהנשיכה ולא מתחילת ההסגר. עם זאת, כללים אלו אינם מיושמים בשטח במרבית המקרים.

 

בשנת 2014 מינה מנהל השירותים הווטרינרים ועדה לדון בנושא. הוועדה כללה נציגים ממשרדי החקלאות והבריאות ורופאים וטרינרים רשותיים ופרטיים. הוועדה המליצה לאפשר תצפית בית בתנאים מסוימים, וקבעה כללים לגבי הנסיבות והאופן בו תתאפשר תצפית בית. הנושא הועבר להסדרה משפטית – אך זו לא בשלה עד עצם היום הזה.

 

לדיווח על המלצות הוועדה באתר משרד החקלאות:

http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/dovrut/publication/2014/hesger_beti.htm

 

הצעת החוק מיישמת את המלצות הוועדה, ומחליפה הסדר מיושן וגורף בהסדר מודרני ומידתי.