19/07/2015

תגיות:
,,,,,

על הצעת החוק, שיזמה וקידמה תנו לחיות לחיות במשותף עם ח"כ איציק שמולי | Itzik Shmuli חתמו כ-80 חברי כנסת. על פי הצעת החוק יוחמר העונש המקסימלי שרשאים בתי המשפט להטיל על מתעללים בבעלי חיים, ויועמד על חמש שנים (במקום שלוש). להחמרת הענישה יש גם היבט הצהרתי חשוב ומרכזי, על פיו המחוקק רואה לנכון להגביר את ההגנה על בעלי החיים בישראל ולקדמה צעד אחד נוסף קדימה.

מאז חקיקתו של חוק צער בעלי חיים נקטו בתי המשפט ברטוריקה מחמירה כנגד התעללות בבעלי חיים, אולם גזרי הדין והעונשים שהוטלו על ידם אינם עולים בקנה אחד עם רטוריקה זו, ורק לעיתים נדירות נשלחו עבריינים מורשעים אלו לריצוי מאסר בפועל, גם כאשר המדובר היה במעשים מחרידים ומזעזעים. כך, למשל, בחודש דצמבר 2012 נגזרו על אדם שירה בסייחה בראשה והרגה עבודות שירות לתועלת הציבור וקנס בסך 20,000 ש"ח בלבד, ללא מאסר בפועל; על אדם שהשליך מחלון דירה כלב וגרם בכך למותו, נגזרו בשנת 2011 מאסר על תנאי בלבד וקנס בסך 1,000 ש"ח, ללא מאסר בפועל; על אישה שזרקה מחלון דירתה שבקומה הרביעית שני כלבים שהיו ברשותה וגרמה להם לפציעות קשות נגזרו בשנת 2010, לאחר ערעור, 3 חודשי מאסר בלבד (בית משפט השלום לא גזר עונש מאסר בפועל); על אדם שירה בכלבה וגרם בכך למותה נגזרו בשנת 2006, לאחר ערעור, 5 חודשי מאסר על תנאי בלבד, ללא מאסר בפועל.

מתנו לחיות לחיות נמסר: "אנו מברכים על אישור הצעת החוק על ידי ועדת השרים לחקיקה, ומודים לח"כ איציק שמולי על הובלתה וקידומה, וכן לשר החקלאות אורי אריאל על תמיכתו בו. חשיבותה של הצעת החוק היא כפולה – ראשית, בהחמרת הענישה והעברת מסר למערכת המשפט כי יש לנהוג ביד תקיפה עם מתעללים בבעלי חיים; ושנית, בהצהרה הטמונה בהצעת החוק על פיה המחוקק בישראל מוצא לנכון להדגיש את החשיבות שבהגנה על בעלי החיים ורואה בכך תכלית מרכזית וחשובה".